Thông báo
04/05/2021 10:40
Thông báo tuyển dụng
Thông báo tuyển dụng
02/06/2021 12:20
Thông báo
Thông báo của Trung tâm Dịch vụ việc làm tình Bình Phước
04/05/2021 10:40
Thông báo về việc tuyển chọn ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản đợt tháng 12 2017
Thông báo về việc tuyển chọn ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản đợt tháng 12/2017
17/03/2021 20:38
Thông báo tuyển dụng
Công ty TNHH Beesco Vina (KCN Chơn Thành II)
17/03/2021 20:38
Bảng hướng dẫn người lao động đến đăng ký dự thi tiếng Hàn năm 2018
Bảng hướng dẫn người lao động đến đăng ký dự thi tiếng Hàn năm 2018
17/03/2021 20:38
THÔNG BÁO TỔ CHỨC TUẦN LỄ LAO ĐỘNG
Tổ chức tuần lễ lao động năm 2019
17/03/2021 20:38
Tin nổi bật


go top