Thông báo
04/05/2020 15:40
Để các chính sách của bảo hiểm thất nghiệp đáp ứng sự phát triển của thị trường lao động
NDĐT- Sau gần 12 năm triển khai, chính sách bảo hiểm thất nghiệp bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực. Tuy nhiên, trong quá trình
04/06/2020 16:15
Giới thiệu, cơ cấu tổ chức Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Phước
Trung tâm Dịch vụ việc làm trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Phước theo Quyết định số 2841/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm
04/06/2020 15:36
Thông báo chiêu sinh năm 2020
Căn cứ Quyết định 971/QĐ-TTg ngày 01 tháng 07 năm 2015 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính
04/05/2020 14:09
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Tuyển Thực Tập sinh nhật bản
28/04/2020 11:13
Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnhBình Phước
Trung tâm Dịch vụ việc làm trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Phước theo Quyết định số 2841/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm
28/04/2020 11:13
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Tuyển Dụng: LAO ĐỘNG MAY
28/04/2020 11:13
Thông báo về việc tuyển chọn ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản đợt tháng 12 2017
Thông báo về việc tuyển chọn ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản đợt tháng 12/2017
28/04/2020 11:13
Tin nổi bật


go top