Để các chính sách của bảo hiểm thất nghiệp đáp ứng sự phát triển của thị trường lao động

27/05/2020 2:19:00 CH
share facebooksend emailprint

NDĐT- Sau gần 12 năm triển khai, chính sách bảo hiểm thất nghiệp bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện cũng đã bộc lộ nhiều hạn chế cần phải khắc phục, bổ sung cho phù hợp. Từ đó, từng bước đưa các chính sách của bảo hiểm thất nghiệp phát huy hiệu quả, đáp ứng sự phát triển của thị trường lao động.

Để các chính sách của bảo hiểm thất nghiệp đáp ứng sự phát triển của thị trường lao động

Thứ Ba, 26/05/2020, 09:53:58

NDĐT- Sau gần 12 năm triển khai, chính sách bảo hiểm thất nghiệp bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện cũng đã bộc lộ nhiều hạn chế cần phải khắc phục, bổ sung cho phù hợp. Từ đó, từng bước đưa các chính sách của bảo hiểm thất nghiệp phát huy hiệu quả, đáp ứng sự phát triển của thị trường lao động.

Người lao động tìm hiểu thông tin tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Ninh.

Dưới góc độ kinh tế - xã hội, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là một biện pháp hỗ trợ thiết thực về mặt tài chính cho người lao động (NLĐ) trong lúc mất việc làm, nhằm giúp họ khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.

Đồng thời, các cơ chế từ chính sách này còn hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ học nghề, góp phần ổn định tâm lý, tạo điều kiện thuận lợi để NLĐ bị mất việc làm có cơ hội tìm kiếm, thích ứng với công việc mới.

Có thể nói, bảo hiểm thất nghiệp là chính sách sớm đi vào cuộc sống và có hiệu quả, được dư luận xã hội, doanh nghiệp, NLĐ tích cực hưởng ứng, tham gia và đánh giá cao. Bên cạnh những mặt tích cực, kết quả thực hiện bảo hiểm thất nghiệp còn bộc lộ một số hạn chế.

Cụ thể như, chính sách BHTN chưa thực sự gắn với thị trường lao động, mới tập trung nhiều cho khu vực chính thức, chưa có chính sách phù hợp cho khu vực phi chính thức, còn nặng về giải quyết trợ cấp thất nghiệp, chưa chú ý thỏa đáng đến các giải pháp phòng ngừa theo thông lệ quốc tế. Cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức bộ máy còn nhiều điểm bất cập.