Kết quả phiên giao dịch việc làm lần 4 năm 2018

24/09/2018 10:38:00 SA
share facebooksend emailprint

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động tìm được việc làm phù hợp ổn định cuộc sống, doanh nghiệp tìm được nguồn lao động phục vụ nhu cầu sản xuất, đồng thời tăng cường mối quan hệ giữa Trung tâm, người lao động và doanh nghiệp, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Phước tổ chức phiên giao dịch việc làm lần thứ IV/2018, cụ thể như sau:

                                                                                        BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Phiên giao dịch việc làm lần IV năm 2018

 


Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động tìm được việc làm phù hợp ổn định cuộc sống, doanh nghiệp tìm được nguồn lao động phục vụ nhu cầu sản xuất, đồng thời tăng cường mối quan hệ giữa Trung tâm, người lao động và doanh nghiệp, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Phước tổ chức phiên giao dịch việc làm lần thứ IV/2018, cụ thể như sau:

 • Thời gian:  Từ 7 giờ 30  đến 16 giờ 30 ngày 21/09/2018
 • Địa điểm: tại trụ sở UBND xã Bom Bo, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.
 • Địa chỉ: xã Bom Bo, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

  Thực hiện kế hoạch phối hợp số 120/KHPH-UBND-TTDVVL ngày 07/09/2018 của UBND huyện Bù Đăng và Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Phước về việc tổ chức phiên giao dịch việc làm lần IV/2018. Trung tâm Dịch vụ việc làm báo cáo kết quả thực hiện như sau:

   1. Nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp tại phiên:

  Tổng số doanh nghiệp tham gia tuyển dụng là 12 với nhu cầu tuyển dụng là  2.400 lao động. Trong đó:

 • 07 doanh nghiệp trong tỉnh có nhu cầu tuyển :         1.400  lao động,
 • 05  doanh nghiệp ngoài tỉnh có nhu cầu tuyển :       1.000  lao động.
 • Nhu cầu tuyển lao động  nữ :                                       500  lao động.

-    Nhu cầu tuyển lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật trở lên : 250  lao động.

 2. Tình hình tư vấn, giới thiệu việc làm tại phiên:

     Số lao động có mặt tại Phiên GDVL                 1.150  lao động (nữ: 660)

     Trong đó:

a. Phân theo nhu cầu:

a.1.  Tư vấn về việc làm:                                                              376 lao động

                   Nữ:                                                                                             210 lao động

a.2.  Tư vấn học nghề:                                                                   365 lao động

                     Nữ:                                                                                             186 lao động

a.3.  Tư vấn chính sách pháp luật:                                              283 lao động

                     Nữ:                                                                                             183 lao độ
 a.4.  Đăng ký tìm việc làm:                                                            70 lao động

                     Nữ:                                                                                              43 lao động

            
a.5.  Giới thiệu việc làm:                                                                56 lao động

                      Nữ:                                                                                             38 lao động

                          + Dân tộc:                                                                                      65 lao động

b. Phân theo trình độ:        
+ Lao động phổ thông:                                                               867 lao động

+ Tay nghề:                                                                                   95 lao động

+ Trung cấp:                                                                                    76 lao động

+ Cao đẳng:                                                                                     62 lao động

+ Đại học:                                                                                         50 lao động.

- Tờ rơi phát cho người lao động là:                      3.500 tờ

- Số lượt truy cập vào website: vieclambinhphuoc.vn là  15.320 lượt.

Trên đây là kết quả thực hiện Phiên giao dịch việc làm lần IV năm 2018 của Trung tâm DVVL tỉnh Bình Phước./.
go top