thông tin xuất khẩu lao động

05/11/2018 10:10:00 SA
share facebooksend emailprint

Theo số liệu báo cáo từ các doanh nghiệp, tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 10 năm 2018 là 14.548 lao động (4.978 lao động nữ), gồm các thị trường:

14.548 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 10 năm 2018 

Ảnh 0
 

Theo số liệu báo cáo từ các doanh nghiệp, tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 10 năm 2018 là 14.548 lao động (4.978 lao động nữ), gồm các thị trường: Đài Loan: 5.373 lao động (1.557 lao động nữ), Nhật Bản: 8.078lao động (3.204 lao động nữ), Hàn Quốc: 522 lao động (46 lao động nữ), Malaysia: 64 lao động (34 lao động nữ), Rumania: 71 lao động nam, Algeria: 102 lao động nam, Ả rập - Xê út: 120 lao động (107 lao động nữ), Kuwait: 62 lao động nam và các thị trường khác.

Như vậy, trong 10 tháng đầu năm 2018, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 116.675 lao động (41.636 lao động nữ) đạt 106,07% kế hoạch năm 2018.
nguồn: http://www.dolab.gov.vn/

 go top