Chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Dịch vụ việc làm và Bảo trợ xã hội

12/04/2019 2:19:00 CH
share facebooksend emailprint

12/4/2019

CHỨC NĂNG
Điều 2.
Trung tâm thực hiện các chức năng sau:

a) Tư vấn, giới thiệu việc làm, cung ứng lao động, thông tin thị trường lao động, tiếp nhận hồ sơ Bảo hiểm thất nghiệp và dạy nghề theo quy định của pháp luật.

b) Quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng, phục hồi chức năng, lao động sản xuất, dạy nghề, giáo dục hướng nghiệp, tái hòa nhập cộng đồng và tổ chức các hoạt động khác cho các đối tượng bảo trợ xã hooijm trên đại bàn tỉnh được nuôi dưỡng tại Trung tâm theo quy định của pháp luật.

c) Cung cấp các dịch vụ xã hội trên địa bàn tỉnh nhằm hỗ trợ người cao tuổi, người khuyết tật, người tâm thần và rối nhiễu tâm trí, người nhiễm HIV/AIDS, người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, nạn nhân bị buôn bán, nạn nhân của bạo lực gia đình và phân biệt đối xử về giới, người nghiện ma túy, người bán dâm, người sau cai nghiện, đối tượng có nhu cầu sử dụng dịch vụ công tác xã hội và các đối tượng bảo trợ xã hội cần bảo vệ khẩn cấp.


NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 3. Trung tâm có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1. Tư vấn học nghề cho người lao động về lựa chọn nghề, trình độ đào tạo, nơi học phù hợp với khả năng và nguyện vọng.

2. Tư vấn việc làm cho người lao động về lựa chọn công viecj phù hợp với khả năng và nguyện vọng; về kỹ năng thi tuyển; về tự tạo việc làm; tìm việc làm trong nước và ngoài nước.

3. Tư vấn cho người sử dụng lao động về tuyển dụng lao động về quản trị và phát triển nguồn nhân lực; về sử dụng lao động và phát triển việc làm.

4. Tư vấn về chính sách, pháp luật lao động cho người lao động, người sử dụng lao động.

5. Giới thiệu người lao động cần tìm việc làm với người sử dụng lao động cần tuyển lao động.

6. Cung ứng lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động.

7. Tuyển lao động thông qua thi tuyển để lựa chọn những người đủ điều kiện, đáp ứng yêu cầu của người sử dụng lao động.

8. Giới thiệu, cung ứng lao động cho đơn vị, doanh nghiệp được cấp phép đưa người lao động Việt Nám đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

9. Thu thập, phân tích, dự báo và cung ứng thông tin thị trường lao động.

10. Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực tìm kiếm việc làm  và đào tạo kỹ năng, dạy nghề khác theo quy định của pháp luật.

11. Hỗ trợ người lao động trong trường hợp chuyển từ nghề này sang nghề khác, di chuyển từ địa phương này sang địa phương khác, di chuyển ra nước ngoài làm việc và các hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật.

12. Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về lao động việc làm.

13. Thực hiện các chương trình dự án về việc làm.

14. Thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

15. Tiếp nhận, quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng quy định tại Nghị đinh số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội;Nghị định số 103/2017/NĐ_CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể, và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội.

16. Tổ chức hoạt động phục hồi chức năng, lao động sản xuất; trợ giúp các đối tượng trong hoạt động tự quản, văn hóa, thể thao và các hoạt động khác phù hợp với lứa tuổi và sức khỏe của từng nhóm đối tượng.

17. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, tổ chức để dạy văn hóa, dạy nghề, giáo dục hướng nghiệp nhằm giúp đối tượng phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ và nhân cách.

18. Chủ trì, phối hợp với chính quyền địa phương đưa đối tượng đủ điều kiện hoặc tự nguyện xin ra khỏi Trung tâm về với gia đình, tái hòa nhập cộng đồng; hỗ trợ tạo điều kiện cho đối tượng ổn định cuộc sống.

19. Cung cấp dịch vụ về công tác xã hội đối với cá nhân, gia đình có vấn đề xã hội ở cộng đồng nơi Trung tâm đặt trụ sở (nếu có điều kiện).

20. Nghiên cứu thực hiện mô hình quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng, phục hồi chức năng; phương pháp giáo dục hướng nghiệp; dạy nghề và tổ chức lao động.

21. Tiếp nhận đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp, gồm: trẻ em bị bỏ rơi; nạn nhân của bạo lực gia đình; nạn nhân bị xâm hại tình dục; nạn nhân bị buôn bán; nạn nhân bị cưỡng bức lao động.

22. Đánh giá nhu cầu ban đầu của đối tượng; sàng lọc phân loại đối tượng tới các cơ sở y tế, cơ quan công an, tư pháp hoặc các cơ sở bảo trợ xã hội khác.

23. Cung cấp các dịch vụ khẩn cấp đảm bảo sự an toàn và đáp ứng các nhu cầu khẩn cấp của đối tượng.

24. Cung cấp dịch vụ điều trị y tế, trị liệu rối nhiễu tâm trí, khủng hoảng tâm lý cho đối tượng.

25. Tư vấn và cung cấp thông tin, hướng dẫn đối tượng tiếp cận các cơ sở cung cấp dịch vụ xã hội phù hợp khác bao gồm: tư vấn pháp lý, dịch vụ xã hội, dịch vụ y tế.

26. Tổ chức sàng lọc, phân loại và tiếp cận đối tượng; đánh giá tâm sinh lý, tình trạng sức khỏe, nhân thân và các nhu cầu sử dụng dịch vụ công tác xã hội của đối tượng; xây dựng kế hoạch can thiệp và tổ chức thực hiện; giám sát và rà soát loại các hoạt động can thiệp, điều chỉnh kế hoạch nếu cần thiết.

27. Quản lý đối tượng, gồm: quản lý hồ sơ đối tượng đã đến Trung tâm và đối tượng có nhu cầu được cung cấp dịch vụ công tác xã hội tại cộng đồng. Thực hiện các biện pháp ngăn chặn, loại bỏ các nguy cơ dẫn đến đối tượng bị xâm hại, bạo lực, ngược đãi. Quản lý trường hợp đối với những đối tượng được cung cấp dịch vụ công tác xã hội.

28. Tư vấn, trị liệu tâm lý, phục hồi thể chất cho đối tượng.

29. Tư vấn và trợ giúp đối tượng tiếp cận các cơ quan chức năng, các cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội; tìm kiếm, sắp xếp các hình thức chăm sóc thay thế ngoài gia đình.

30. Tư vấn và hỗ trợ các đối tượng đủ điều kiện hoặc tự nguyện xin ra khỏi cơ sở bảo trợ xã hội về gia đình, tái hòa nhập cộng đồng; cung cấp các dịch vụ trợ giúp xã hội phù hợp, đảm bảo đối tượng ổn định cuộc sống.

31. Cung cấp các dịch vụ về giáo dục xã hội để những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn phát triển khả năng tự giải quyết các vấn đề của mình, bao gồm cả giáo dục kỹ năng làm cha, làm mẹ cho những gia đình có nhu cầu; đào tạo kỹ năng sống cho trẻ em, người chưa thành niên.

32. Tham gia xây dựng các chương trình đào tạo và tài liệu tập huấn vê công tác xã hội.

33. Tổ chức các khóa tập huấn hay hội thảo cung cấp kiến thức, kỹ năng cho các nhóm đối tượng và cộng đồng để giải quyết các vấn đề của mình.

34. Phối hợp với các hội, đoàn thể, các cơ sở giáo dục, cơ quan công an, tư pháp và các tổ chức khác để xây dựng các chương trình đào tạo, tập huấn cho các thành viên của các tổ chức này về công tác xã hội.

35. Tham gia nghiên cứu xây dựng các chương trình đào tạo cấp chứng chỉ  và đào tạo ngắn hạn công tác xã hội cho đội ngũ nhân viên, cộng tác viên công tác xã hội làm việc tại cấp xã hoặc các cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội.

36. Phối hợp với các cơ sở đào tạo và dạy nghề thực hiện các chương trình đào tạo công tác xã hội, đặc biệt là thực hành công tác xã hội.

37. Phối hợp với người dân, chính quyền cơ sở trong việc xác định các vấn đề của cộng đồng để hỗ trợ xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động trợ giúp cộng đồng.

38. Kiến nghị, đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền những vấn đề của cộng đồng.

39. Tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tổ chức và quản lý cho người dân trong việc giải quyết các vấn đề của cộng đồng có liên quan.

40. Tổ chức huy động nguồn lực từ cộng đồng để giúp đỡ các đối tượng.

41. Tổ chức các hoạt động truyền thông, tuyên truyền và sản xuất các sản phẩm truyền thông.

42. Tổ chức thực hiện công tác tư vấn, tham vấn cho đối tượng, nhóm đối tượng và cộng đồng dân cư.

43. Tiến hành hoặc hỗ trợ các nghiên cứu có liên quan đến phúc lợi xã hội, bảo trợ xã hội, bảo vệ chăm sóc trẻ em, đóng góp vào việc xây dựng các chính sách an sinh xã hội.

44. Tổ chức nghiên cứu, khảo sát về công tác xã hội.

45. Tham gia nghiên cứu khoa học, đề xuất các cơ quan có thẩm quyeenftrong các lĩnh vực liên quan tới công tác xã hội.

 46. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, các mối quan hệ công tác của tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Trung tâm; quản lý biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Trung tâm theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh.

47. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội giao theo quy định của pháp luật.

Tin nổi bật


go top