Thông báo chiêu sinh năm 2020

04/05/2020 1:46:00 CH
share facebooksend emailprint

Căn cứ Quyết định 971/QĐ-TTg ngày 01 tháng 07 năm 2015 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 và Quyết định số 1279/QĐ – UBND ngày 27 tháng 5 năm 2011 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2011 – 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Ý kiến bình luận


Mã bảo mật (*)


go top