Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnhBình Phước

28/04/2020 11:13:00 SA
share facebooksend emailprint

Trung tâm Dịch vụ việc làm trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Phước theo Quyết định số 2841/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2020 của UBND tỉnh Bình Phước về việc thành lập Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Phước trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội;

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TỈNH BÌNH PHƯỚC

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM 

 

       

 1. Cơ sở pháp lý

Trung tâm Dịch vụ việc làm trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Phước theo Quyết định số 2841/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2020 của UBND tỉnh Bình Phước về việc thành lập Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Phước trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội;

Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có trụ sở riêng, được dự toán kinh phí hoạt động và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật. 

 2vụ của Trung tâm dịch vụ việc làm 

- Tư vấn học nghề cho người lao động về lựa chọn nghề, trình độ đào tạo, nơi học phù hợp với khả năng và nguyện vọng.

- Tư vấn việc làm cho người lao động về lựa chọn công việc phù hợp với khả năng và nguyện vọng; về kỹ năng thi tuyển; về tự tạo việc làm, tìm việc làm trong nước và ngoài nước.

- Tư vấn cho người sử dụng lao động về tuyển dụng lao động,về quản trị và phát triển ngồn nhân lực, về sử dụng lao động và phát triển việc làm;

- Tư vấn về chính sách, pháp luật lao động cho người lao động, người sử dụng lao động,.

- Giới thiệu người lao động cần tìm việc làm với người sử dụng lao động cần tuyển lao động.

- Cung ứng lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động.

- Tuyển lao động thông qua thi tuyển để lựa chọn những người đủ điều kiện, đáp ứng yêu cầu của người sử dụng lao động.

- Thu thập, phân tích, dự báo và cung ứng thông tin thị trường lao động.

- Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực tìm kiếm việc làm và đào tạo kỹ năng, dạy nghề khác theo quy định của pháp luật.

- Hỗ trợ người lao động trong trường hợp chuyển từ nghề này sang nghề khác, di chuyển từ địa phương này sang địa phương khác, di chuyển ra nước ngoài làm việc và các hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật.

- Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về lao động, việc làm

- Thực hiện các chương trình, dự án về việc làm

- Thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

- Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Trung tâm; quản lý biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức thuộc thẩm quyền quàn lý của Trung tâm theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội giao theo quy định của pháp luật.

Tin nổi bật


go top