HỘI NGHỊ TRAO ĐỔI ĐỐI CHIẾU DỮ LIỆU CHI TRẢ CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP.

31/08/2020 1:44:00 CH
share facebooksend emailprint

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kết nối thông tin, dữ liệu của người lao động thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) của người lao động;vào ngày 26 tháng 8 năm 2020

HỘI NGHỊ TRAO ĐỔI ĐỐI CHIẾU DỮ LIỆU CHI TRẢ CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP.

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kết nối thông tin, dữ liệu của người lao động thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) của người lao động;vào ngày 26 tháng 8 năm 2020,Trung tâm Dịch vụ Việc làm đã tổ chức hội nghị thực trạng và định hướng thu hồi trợ cấp BHTN sai quy định pháp luật và đánh giá những tồn tại hạn chế trong công tác thực hiện giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao độnggiữa Trung tâm Dịch vụ Việc làm, Sở Lao động Thương binh và Xã hội và Bảo hiểm Xã hội tỉnh;

         Tham dự hội nghị có bà: Phạm Thị Mai Hương, phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội;Ông Lê Xuân Cao, phó Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bình Phước, lãnh đạo Trung tâm DVVL (ông Trần Đại Kỳ - Giám đốc, ông Bảo Trương – phó Giám đốc),cùng các phòng chuyên môn nghiệp vụ củaTrung tâm Dịch vụ Việc làm và Cơ quan Bảo hiểm xã hội. 

Thực hiện sự chỉ đạo của Cục việc làm, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Trung tâm Dịch vụ Việc làm chủ động triển khai tuyên truyền các chính sách BHTN, những quyền lợi và nghĩa vụ người lao động, người sử dụng lao động khi tham BHTN, qua đó giúp đẩy mạnh công tác thu hồi tiền người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp sai quy định; 

Từ năm 2015 đến tháng 6 năm 2020, Trung tâm đã tham mưu Sở Lao động Thương binh và Xã hội ban hành quyết định thu hồi 814 quyết định với số tiến 3.882.392.752 đồng, với nổ lực  phối kết hợp giữa Bảo hiểm Xã hội tỉnh và Trung tâm Dịch vụ Việc làm đã thu hồi được 548 quyết định với số tiền 2.610.001.822 đồng. Hiện nay, còn 266 quyết định với số tiền 1.274.551.930 đồng chưa tiến hành thu hồi được; do các nguyên nhân: lao động dời địa điểm cư trú, tìm kiếm việc làm mới,  thay đổi thông tin liên lạc, do đi làm công ty mới nên không có thời gian hoàn trả lại tiền trợ cấp thất nghiệp  . . . 

Hình ảnh người lao động  truy cập thông tin thị trường lao động việc làmtìm kiếm việc làm mới trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp

Qua một buổi làm việc đầy nhiệt huyết hội nghị đã đưa ra các giải pháp nhằm tạo việc làm mới cho người lao động, nhưng phải đảm bảo thực hiện thu hồi theo quy định, đối với các trường hợp né tránh hoặc trục lợi bảo hiểm thất nghiệp, để đạt được kết quả cao nhất các bên đã đi đến thống nhất:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật BHTN;

Cập nhật rà soát thông tin người lao động tham gia đóng bảo hiểm xã hội để phát hiện người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp mà có việc làm mới không thông báo với cơ quan chức năng;

Có các văn bản đến doanh nghiệp, địa phương để có sự hỗ trợ trong công tác thu hồi;

Với nổ lực của các bộ phận nghiệp vụ và quan tâm chỉ đạo của Sở Lao động Thương binh và Xã hội và Bảo hiểm Xã hội, công tác thu hồi các chế độ BHTN do người lao động hưởng sai quy định pháp luật có những bước chuyển biến tích cực, góp phần hạn chế tối đa người lao động trục lợi chính sách BHTN.

Tin nổi bật


go top