Thông báo về việc thông tin tuyển dụng trực tiếp lao động đi làm việc tại Đài Loan trong ngành chế tạo sản xuất

12/12/2017 9:39:00 SA
share facebooksend emailprint

Thông báo về việc thông tin tuyển dụng trực tiếp lao động đi làm việc tại Đài Loan trong ngành chế tạo sản xuất

Click vào đường link dưới đây để xem chi tiết thông báo
3600-vlatld_signed dai loan 1 gui ngay 5 12 2017 1.pdf
 
 
 
 


go top