Hành chính/Thư ký

(23)
Vị trí tuyển dụng Khu vực Mức lương Hạn nộp HS
Giám đốc hành chính

CÔNG TY TNHH TỦ BẾP BLOOM

Bình Phước 12-15 triệu 03/05/2024
Tuyển trợ lý giám đốc phòng dịch v...

Công ty TNHH Chăn nuôi New Hope Bì...

Bình Phước 15-20 triệu 31/03/2024
Giám đốc hành chính-Nhân sự

Công ty TNHH Sung Ju Vina

Bình Phước Trên 30 triệu 16/02/2024
(Gấp) NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG (CÔNG TY VỐN 1...

Công ty TNHH Ogiwara Bình Phước

Bình Phước Thoả thuận 31/12/2023
Chuyên viên nhân sự Tiếng Hoa

Unind (Vietnam) Co., Ltd

Bình Phước 15-20 triệu 14/02/2023
GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ - TIẾNG HOA/ TIẾN...

Unind (Vietnam) Co., Ltd

Bình Phước Trên 30 triệu 30/05/2023
NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

CÔNG TY CP XĂNG DẦU PETRO BÌNH PHƯ...

Bình Phước 5-7 triệu 30/01/2023
NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH PHÁP LÝ

CÔNG TY CP XĂNG DẦU PETRO BÌNH PHƯ...

Bình Phước 5-7 triệu 07/01/2023
Trợ lý sản xuất/ Nhân viên kho

Công ty TNHH COOLTEX VIỆT NAM

Bình Phước Thoả thuận 09/01/2022
Quản lý phòng hành chính nhân sự

Công ty CP Đầu Tư Tập Đoàn KIm Tín

Bình Phước 20-25 triệu 30/09/2022
Tuyển nhân viên hành chính - bán h...

Công ty TNHH Hat Stone

Bình Phước 7-10 triệu 30/04/2022
Nhân viên Kế toán kiêm Hành chính

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VISIMEX

Thị xã Phước Long 7-10 triệu 07/05/2022
Nhân Viên Kế Toán

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH...

Bình Phước 5-7 triệu 30/05/2021
(Gấp) PPIC Staff - Nhân viên Kế hoạch sả...

Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Na...

Hớn Quản 7-10 triệu 31/05/2021
(Gấp) PPIC Supervisor - Giám sát Kế hoạc...

Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Na...

Hớn Quản 12-15 triệu 31/05/2021

Việc làm HOT (17)

Vị trí tuyển dụng Khu vực Mức lương Hạn nộp HS
Giám đốc hành chính

CÔNG TY TNHH TỦ BẾP BLOOM

Bình Phước 12-15 triệu 03/05/2024
(Gấp) NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG (CÔNG TY VỐN 1...

Công ty TNHH Ogiwara Bình Phước

Bình Phước Thoả thuận 31/12/2023
Chuyên viên nhân sự Tiếng Hoa

Unind (Vietnam) Co., Ltd

Bình Phước 15-20 triệu 14/02/2023
GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ - TIẾNG HOA/ TIẾN...

Unind (Vietnam) Co., Ltd

Bình Phước Trên 30 triệu 30/05/2023
NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

CÔNG TY CP XĂNG DẦU PETRO BÌNH PHƯ...

Bình Phước 5-7 triệu 30/01/2023
NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH PHÁP LÝ

CÔNG TY CP XĂNG DẦU PETRO BÌNH PHƯ...

Bình Phước 5-7 triệu 07/01/2023
Trợ lý sản xuất/ Nhân viên kho

Công ty TNHH COOLTEX VIỆT NAM

Bình Phước Thoả thuận 09/01/2022
Quản lý phòng hành chính nhân sự

Công ty CP Đầu Tư Tập Đoàn KIm Tín

Bình Phước 20-25 triệu 30/09/2022
Tuyển nhân viên hành chính - bán h...

Công ty TNHH Hat Stone

Bình Phước 7-10 triệu 30/04/2022
Nhân viên Kế toán kiêm Hành chính

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VISIMEX

Thị xã Phước Long 7-10 triệu 07/05/2022
(Gấp) PPIC Staff - Nhân viên Kế hoạch sả...

Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Na...

Hớn Quản 7-10 triệu 31/05/2021
(Gấp) PPIC Supervisor - Giám sát Kế hoạc...

Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Na...

Hớn Quản 12-15 triệu 31/05/2021
(Gấp) TUYỂN TRỢ LÝ TỔNG HỢP CHO GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI & DU ...

Bình Phước Thoả thuận 31/03/2021
Nhân viên hành chính

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen

Lâm Đồng Thoả thuận 28/02/2021
(Gấp) [LÂM ĐỒNG] QUẢN HÀNH CHÍNH

Công ty cổ phần tập đoàn hoa sen

Lâm Đồng 20-25 triệu 30/12/2020
(Gấp) [LÂM ĐỒNG] TRƯỞNG NHÓM HÀNH CHÍNH

Công ty cổ phần tập đoàn hoa sen

Lâm Đồng 15-20 triệu 30/09/2020
(Gấp) [LÂM ĐỒNG] CHUYÊN VIÊN HÀNH CHÍNH

Công ty cổ phần tập đoàn hoa sen

Lâm Đồng 10-12 triệu 30/12/2020

Việc làm mới (23)

Vị trí tuyển dụng Khu vực Mức lương Hạn nộp HS
Giám đốc hành chính

CÔNG TY TNHH TỦ BẾP BLOOM

Bình Phước 12-15 triệu 03/05/2024
Tuyển trợ lý giám đốc phòng dịch v...

Công ty TNHH Chăn nuôi New Hope Bì...

Bình Phước 15-20 triệu 31/03/2024
Giám đốc hành chính-Nhân sự

Công ty TNHH Sung Ju Vina

Bình Phước Trên 30 triệu 16/02/2024
(Gấp) NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG (CÔNG TY VỐN 1...

Công ty TNHH Ogiwara Bình Phước

Bình Phước Thoả thuận 31/12/2023
Chuyên viên nhân sự Tiếng Hoa

Unind (Vietnam) Co., Ltd

Bình Phước 15-20 triệu 14/02/2023
GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ - TIẾNG HOA/ TIẾN...

Unind (Vietnam) Co., Ltd

Bình Phước Trên 30 triệu 30/05/2023
NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

CÔNG TY CP XĂNG DẦU PETRO BÌNH PHƯ...

Bình Phước 5-7 triệu 30/01/2023
NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH PHÁP LÝ

CÔNG TY CP XĂNG DẦU PETRO BÌNH PHƯ...

Bình Phước 5-7 triệu 07/01/2023
Trợ lý sản xuất/ Nhân viên kho

Công ty TNHH COOLTEX VIỆT NAM

Bình Phước Thoả thuận 09/01/2022
Quản lý phòng hành chính nhân sự

Công ty CP Đầu Tư Tập Đoàn KIm Tín

Bình Phước 20-25 triệu 30/09/2022
Tuyển nhân viên hành chính - bán h...

Công ty TNHH Hat Stone

Bình Phước 7-10 triệu 30/04/2022
Nhân viên Kế toán kiêm Hành chính

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VISIMEX

Thị xã Phước Long 7-10 triệu 07/05/2022
Nhân Viên Kế Toán

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH...

Bình Phước 5-7 triệu 30/05/2021
(Gấp) PPIC Staff - Nhân viên Kế hoạch sả...

Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Na...

Hớn Quản 7-10 triệu 31/05/2021
(Gấp) PPIC Supervisor - Giám sát Kế hoạc...

Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Na...

Hớn Quản 12-15 triệu 31/05/2021
(Gấp) TUYỂN TRỢ LÝ TỔNG HỢP CHO GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI & DU ...

Bình Phước Thoả thuận 31/03/2021
Nhân viên hành chính

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen

Lâm Đồng Thoả thuận 28/02/2021
(Gấp) [LÂM ĐỒNG] QUẢN HÀNH CHÍNH

Công ty cổ phần tập đoàn hoa sen

Lâm Đồng 20-25 triệu 30/12/2020
(Gấp) [LÂM ĐỒNG] TRƯỞNG NHÓM HÀNH CHÍNH

Công ty cổ phần tập đoàn hoa sen

Lâm Đồng 15-20 triệu 30/09/2020
(Gấp) [LÂM ĐỒNG] CHUYÊN VIÊN HÀNH CHÍNH

Công ty cổ phần tập đoàn hoa sen

Lâm Đồng 10-12 triệu 30/12/2020