Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam - CN Bình Phước

Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam - CN Bình Phước

Địa chỉ:Lô B7-1, B7-2, B7-3, KCN Minh Hưng Sikiko, Đồng Nơ, Hớn Quản, Bình Phước.

Điện thoại:02723633889

Website:http://www.japfavietnam.com/

Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư từ Tập đoàn Japfa (Indonesia) hoạt động trong lĩnh vực: sản xuất thức ăn chăn nuôi, chăn nuôi gia súc, gia cầm và kinh doanh thực phẩm.

Tài khoản xác thực