Sản phẩm công nghiệp

(22)
Vị trí tuyển dụng Khu vực Mức lương Hạn nộp HS
(Gấp) Lao động phổ thông

Công ty TNHH New Apparel Far Easte...

Bình Phước 10-12 triệu 11/04/2024
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP AUREA tuy...

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP AUREA

Bình Phước Thoả thuận 09/04/2024
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP AUREA tuy...

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP AUREA

Bình Phước Thoả thuận 09/04/2024
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP AUREA tuy...

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP AUREA

Bình Phước Thoả thuận 09/04/2024
(Gấp) quản lý sản xuất -đi trung quốc họ...

CỒNG TY TNHH HAOHUA (VIỆT NAM)

Bình Phước 10-12 triệu 15/04/2024
LAO ĐỘNG KỸ THUẬT THIẾT BỊ

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP AUREA

Bình Phước 15-20 triệu 22/03/2024
LAO ĐỘNG KỸ THUẬT

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP AUREA

Miền bắc 12-15 triệu 22/03/2024
LAO ĐỘNG KỸ THUẬT

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP AUREA

Bình Phước Thoả thuận 22/03/2024
(Gấp)

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP AUREA

Bình Phước 21/03/2024
(Gấp) Dây chuyền sản xuất tấm cao su, la...

CỒNG TY TNHH HAOHUA (VIỆT NAM)

Bình Phước 10-12 triệu 10/04/2024
(Gấp) Bộ phận kiểm định , lao động kỹ th...

CỒNG TY TNHH HAOHUA (VIỆT NAM)

Bình Phước 10-12 triệu 10/04/2024
(Gấp) Bộ phận ép lốp , lao động kỹ thuật

CỒNG TY TNHH HAOHUA (VIỆT NAM)

Bình Phước 10-12 triệu 10/04/2024
(Gấp) Bộ phận ép dây thép , lao động kỹ ...

CỒNG TY TNHH HAOHUA (VIỆT NAM)

Bình Phước 10-12 triệu 10/03/2024
(Gấp) bộ phận luyện su , lao động kỹ thu...

CỒNG TY TNHH HAOHUA (VIỆT NAM)

Bình Phước 10-12 triệu 10/04/2024
TUYỂN DỤNG TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY TNHH HCM VINA

Bình Phước Trên 30 triệu 31/03/2024

Việc làm HOT (18)

Vị trí tuyển dụng Khu vực Mức lương Hạn nộp HS
(Gấp) Lao động phổ thông

Công ty TNHH New Apparel Far Easte...

Bình Phước 10-12 triệu 11/04/2024
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP AUREA tuy...

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP AUREA

Bình Phước Thoả thuận 09/04/2024
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP AUREA tuy...

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP AUREA

Bình Phước Thoả thuận 09/04/2024
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP AUREA tuy...

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP AUREA

Bình Phước Thoả thuận 09/04/2024
(Gấp) quản lý sản xuất -đi trung quốc họ...

CỒNG TY TNHH HAOHUA (VIỆT NAM)

Bình Phước 10-12 triệu 15/04/2024
LAO ĐỘNG KỸ THUẬT THIẾT BỊ

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP AUREA

Bình Phước 15-20 triệu 22/03/2024
LAO ĐỘNG KỸ THUẬT

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP AUREA

Miền bắc 12-15 triệu 22/03/2024
LAO ĐỘNG KỸ THUẬT

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP AUREA

Bình Phước Thoả thuận 22/03/2024
(Gấp)

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP AUREA

Bình Phước 21/03/2024
(Gấp) Dây chuyền sản xuất tấm cao su, la...

CỒNG TY TNHH HAOHUA (VIỆT NAM)

Bình Phước 10-12 triệu 10/04/2024
(Gấp) Bộ phận kiểm định , lao động kỹ th...

CỒNG TY TNHH HAOHUA (VIỆT NAM)

Bình Phước 10-12 triệu 10/04/2024
(Gấp) Bộ phận ép lốp , lao động kỹ thuật

CỒNG TY TNHH HAOHUA (VIỆT NAM)

Bình Phước 10-12 triệu 10/04/2024
(Gấp) Bộ phận ép dây thép , lao động kỹ ...

CỒNG TY TNHH HAOHUA (VIỆT NAM)

Bình Phước 10-12 triệu 10/03/2024
(Gấp) bộ phận luyện su , lao động kỹ thu...

CỒNG TY TNHH HAOHUA (VIỆT NAM)

Bình Phước 10-12 triệu 10/04/2024
TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG KỸ THUẬT

Công ty TNHH Gwang Sung Vina

Bình Phước 25-30 triệu 25/01/2024
GIÁM ĐỐC THU MUA - TIẾNG ANH / TIẾ...

Unind (Vietnam) Co., Ltd

Bình Phước Trên 30 triệu 30/05/2023
(Gấp) Tuyển lao động phổ thông

Công ty CP MAY VÀ XNK NGUYÊN GIA C...

Bình Phước 7-10 triệu 31/12/2020
(Gấp) Tuyển lao động phổ thông

Công ty TNHH JASON FURNITURE VIỆT ...

Bình Phước 7-10 triệu 31/12/2020

Việc làm mới (22)

Vị trí tuyển dụng Khu vực Mức lương Hạn nộp HS
(Gấp) Lao động phổ thông

Công ty TNHH New Apparel Far Easte...

Bình Phước 10-12 triệu 11/04/2024
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP AUREA tuy...

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP AUREA

Bình Phước Thoả thuận 09/04/2024
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP AUREA tuy...

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP AUREA

Bình Phước Thoả thuận 09/04/2024
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP AUREA tuy...

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP AUREA

Bình Phước Thoả thuận 09/04/2024
(Gấp) quản lý sản xuất -đi trung quốc họ...

CỒNG TY TNHH HAOHUA (VIỆT NAM)

Bình Phước 10-12 triệu 15/04/2024
LAO ĐỘNG KỸ THUẬT THIẾT BỊ

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP AUREA

Bình Phước 15-20 triệu 22/03/2024
LAO ĐỘNG KỸ THUẬT

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP AUREA

Miền bắc 12-15 triệu 22/03/2024
LAO ĐỘNG KỸ THUẬT

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP AUREA

Bình Phước Thoả thuận 22/03/2024
(Gấp)

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP AUREA

Bình Phước 21/03/2024
(Gấp) Dây chuyền sản xuất tấm cao su, la...

CỒNG TY TNHH HAOHUA (VIỆT NAM)

Bình Phước 10-12 triệu 10/04/2024
(Gấp) Bộ phận kiểm định , lao động kỹ th...

CỒNG TY TNHH HAOHUA (VIỆT NAM)

Bình Phước 10-12 triệu 10/04/2024
(Gấp) Bộ phận ép lốp , lao động kỹ thuật

CỒNG TY TNHH HAOHUA (VIỆT NAM)

Bình Phước 10-12 triệu 10/04/2024
(Gấp) Bộ phận ép dây thép , lao động kỹ ...

CỒNG TY TNHH HAOHUA (VIỆT NAM)

Bình Phước 10-12 triệu 10/03/2024
(Gấp) bộ phận luyện su , lao động kỹ thu...

CỒNG TY TNHH HAOHUA (VIỆT NAM)

Bình Phước 10-12 triệu 10/04/2024
TUYỂN DỤNG TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY TNHH HCM VINA

Bình Phước Trên 30 triệu 31/03/2024
Nhân viên nghiệp vụ

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT TINH PHẨM

Bình Phước 12-15 triệu 30/06/2024
Nhân viên khai phát

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT TINH PHẨM

Bình Phước 12-15 triệu 30/06/2024
(Gấp) lao động kỹ thuật

CỒNG TY TNHH HAOHUA (VIỆT NAM)

Bình Phước 10-12 triệu 22/01/2024
TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG KỸ THUẬT

Công ty TNHH Gwang Sung Vina

Bình Phước 25-30 triệu 25/01/2024
GIÁM ĐỐC THU MUA - TIẾNG ANH / TIẾ...

Unind (Vietnam) Co., Ltd

Bình Phước Trên 30 triệu 30/05/2023