Dệt may/Da giày

(128)
Vị trí tuyển dụng Khu vực Mức lương Hạn nộp HS
Lao Động Kỹ Thuật - Phụ trách Kỹ T...

Công ty TNHH VIETNAM YUCHENG NEW M...

Miền nam 12-15 triệu 13/06/2024
Tuyển Lao Động Kỹ Thuật - Nhân Viê...

Công ty TNHH VIETNAM YUCHENG NEW M...

Miền nam 10-12 triệu 13/06/2024
(Gấp) Tuyển Lao Động Kỹ Thuật - Nhân Viê...

Công ty TNHH VIETNAM YUCHENG NEW M...

Miền nam 12-15 triệu 13/06/2024
Chuyên gia - Chuyên gia quản lý ki...

CÔNG TY TNHH LONG FA (VIỆT NAM)

Bình Phước 20-25 triệu 13/06/2024
Nhân viên kỹ thuật sản xuất

CÔNG TY TNHH MTV LUCKY UNIQUE ENTE...

Bình Phước Thoả thuận 20/05/2024
Kỹ thuật viên đế giày

Công ty TNHH Shyang Ying

Bình Phước 12-15 triệu 31/05/2024
Quản lý thiết kế khuôn mẫu

Công ty TNHH Shyang Ying

Bình Phước 12-15 triệu 31/05/2024
Nhân viên giám sát sản xuất

Công ty TNHH Shyang Ying

Bình Phước 12-15 triệu 31/05/2024
Nhân viên kỹ thuật may

Công ty TNHH Shyang Ying

Bình Phước 12-15 triệu 31/05/2024
Nhân viên kỹ thuật khuôn mẫu

Công ty TNHH Shyang Ying

Bình Phước 12-15 triệu 31/05/2024
Kỹ thuật viên sản xuất giày

Công ty TNHH Shyang Ying

Bình Phước 12-15 triệu 31/05/2024
Tuyển dụng quản lý

Công ty TNHH BORAY

Bình Phước Thoả thuận 28/05/2024
(Gấp) Tổng Giám Đốc

Công Ty TNHH HT Innovation

Hớn Quản 15-20 triệu 15/06/2024
Giám Đốc Sản Xuất

Công Ty TNHH HT Innovation

Hớn Quản 15-20 triệu 10/05/2024
(Gấp) Kỹ Sư máy móc

Công Ty TNHH HT Innovation

Hớn Quản 15-20 triệu 10/05/2024

Việc làm HOT (86)

Vị trí tuyển dụng Khu vực Mức lương Hạn nộp HS
Lao Động Kỹ Thuật - Phụ trách Kỹ T...

Công ty TNHH VIETNAM YUCHENG NEW M...

Miền nam 12-15 triệu 13/06/2024
Tuyển Lao Động Kỹ Thuật - Nhân Viê...

Công ty TNHH VIETNAM YUCHENG NEW M...

Miền nam 10-12 triệu 13/06/2024
(Gấp) Tuyển Lao Động Kỹ Thuật - Nhân Viê...

Công ty TNHH VIETNAM YUCHENG NEW M...

Miền nam 12-15 triệu 13/06/2024
Chuyên gia - Chuyên gia quản lý ki...

CÔNG TY TNHH LONG FA (VIỆT NAM)

Bình Phước 20-25 triệu 13/06/2024
Nhân viên kỹ thuật sản xuất

CÔNG TY TNHH MTV LUCKY UNIQUE ENTE...

Bình Phước Thoả thuận 20/05/2024
Kỹ thuật viên đế giày

Công ty TNHH Shyang Ying

Bình Phước 12-15 triệu 31/05/2024
Quản lý thiết kế khuôn mẫu

Công ty TNHH Shyang Ying

Bình Phước 12-15 triệu 31/05/2024
Nhân viên giám sát sản xuất

Công ty TNHH Shyang Ying

Bình Phước 12-15 triệu 31/05/2024
Nhân viên kỹ thuật may

Công ty TNHH Shyang Ying

Bình Phước 12-15 triệu 31/05/2024
Nhân viên kỹ thuật khuôn mẫu

Công ty TNHH Shyang Ying

Bình Phước 12-15 triệu 31/05/2024
Kỹ thuật viên sản xuất giày

Công ty TNHH Shyang Ying

Bình Phước 12-15 triệu 31/05/2024
Tuyển dụng quản lý

Công ty TNHH BORAY

Bình Phước Thoả thuận 28/05/2024
(Gấp) Tổng Giám Đốc

Công Ty TNHH HT Innovation

Hớn Quản 15-20 triệu 15/06/2024
Giám Đốc Sản Xuất

Công Ty TNHH HT Innovation

Hớn Quản 15-20 triệu 10/05/2024
(Gấp) Kỹ Sư máy móc

Công Ty TNHH HT Innovation

Hớn Quản 15-20 triệu 10/05/2024
Trưởng nhóm thiết kế

Công Ty TNHH HT Innovation

Hớn Quản 15-20 triệu 10/05/2024
NHAN VIEN DIEU PHOI NGUYEN LIEU

CÔNG TY TNHH DỆT MAY HUYỀN THOẠI

Bình Phước 10-12 triệu 30/06/2024
KY THUAT VIEN DET

CÔNG TY TNHH DỆT MAY HUYỀN THOẠI

Bình Phước 10-12 triệu 30/06/2024
NHAN VIEN DIEU PHOI NGUYEN LIEU

CÔNG TY TNHH DỆT MAY XIANG FU

Bình Phước 10-12 triệu 15/08/2024
NHAN VIEN GIAM SAT

CÔNG TY TNHH DỆT MAY XIANG FU

Bình Phước 10-12 triệu 15/08/2024
KY THUAT VIEN DET

CÔNG TY TNHH DỆT MAY XIANG FU

Bình Phước 10-12 triệu 15/08/2024
(Gấp) TUYỂN DỤNG GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT NGÀNH...

CÔNG TY TNHH DỆT VẢI BUKWANG

Bình Phước 25-30 triệu 09/06/2024
Chuyên gia thiết kế

Công ty TNHH Shyang Ying

Bình Phước 15-20 triệu 25/04/2024
(Gấp) QUẢN LÝ XƯỞNG NHUỘM 1

CÔNG TY TNHH SAM WOON IND

Bình Phước 25-30 triệu 11/05/2024
Lao động kỹ thuật sản xuất giày

Công ty TNHH Shyang Ying

Bình Phước 12-15 triệu 15/04/2024
Quản lý hành chính

Công ty TNHH Shyang Ying

Bình Phước 15-20 triệu 25/04/2024
Nhân viên kỹ thuật khuôn mẫu

Công ty TNHH Shyang Ying

Bình Phước 15-20 triệu 25/04/2024
Kỹ thuật viên đế giày

Công ty TNHH Shyang Ying

Bình Phước 15-20 triệu 25/04/2024
Quản lý kinh doanh

Công ty TNHH Shyang Ying

Bình Phước 12-15 triệu 25/04/2024
Quản lý thu mua

Công ty TNHH Shyang Ying

Bình Phước 20-25 triệu 25/04/2024

Việc làm mới (129)

Vị trí tuyển dụng Khu vực Mức lương Hạn nộp HS
Lao Động Kỹ Thuật - Phụ trách Kỹ T...

Công ty TNHH VIETNAM YUCHENG NEW M...

Miền nam 12-15 triệu 13/06/2024
Tuyển Lao Động Kỹ Thuật - Nhân Viê...

Công ty TNHH VIETNAM YUCHENG NEW M...

Miền nam 10-12 triệu 13/06/2024
(Gấp) Tuyển Lao Động Kỹ Thuật - Nhân Viê...

Công ty TNHH VIETNAM YUCHENG NEW M...

Miền nam 12-15 triệu 13/06/2024
Chuyên gia - Chuyên gia quản lý ki...

CÔNG TY TNHH LONG FA (VIỆT NAM)

Bình Phước 20-25 triệu 13/06/2024
Nhân viên kỹ thuật sản xuất

CÔNG TY TNHH MTV LUCKY UNIQUE ENTE...

Bình Phước Thoả thuận 20/05/2024
Kỹ thuật viên đế giày

Công ty TNHH Shyang Ying

Bình Phước 12-15 triệu 31/05/2024
Quản lý thiết kế khuôn mẫu

Công ty TNHH Shyang Ying

Bình Phước 12-15 triệu 31/05/2024
Nhân viên giám sát sản xuất

Công ty TNHH Shyang Ying

Bình Phước 12-15 triệu 31/05/2024
Nhân viên kỹ thuật may

Công ty TNHH Shyang Ying

Bình Phước 12-15 triệu 31/05/2024
Nhân viên kỹ thuật khuôn mẫu

Công ty TNHH Shyang Ying

Bình Phước 12-15 triệu 31/05/2024
Kỹ thuật viên sản xuất giày

Công ty TNHH Shyang Ying

Bình Phước 12-15 triệu 31/05/2024
Tuyển dụng quản lý

Công ty TNHH BORAY

Bình Phước Thoả thuận 28/05/2024
(Gấp) Tổng Giám Đốc

Công Ty TNHH HT Innovation

Hớn Quản 15-20 triệu 15/06/2024
Giám Đốc Sản Xuất

Công Ty TNHH HT Innovation

Hớn Quản 15-20 triệu 10/05/2024
(Gấp) Kỹ Sư máy móc

Công Ty TNHH HT Innovation

Hớn Quản 15-20 triệu 10/05/2024
Trưởng nhóm thiết kế

Công Ty TNHH HT Innovation

Hớn Quản 15-20 triệu 10/05/2024
NHAN VIEN DIEU PHOI NGUYEN LIEU

CÔNG TY TNHH DỆT MAY HUYỀN THOẠI

Bình Phước 10-12 triệu 30/06/2024
KY THUAT VIEN DET

CÔNG TY TNHH DỆT MAY HUYỀN THOẠI

Bình Phước 10-12 triệu 30/06/2024
NHAN VIEN DIEU PHOI NGUYEN LIEU

CÔNG TY TNHH DỆT MAY XIANG FU

Bình Phước 10-12 triệu 15/08/2024
NHAN VIEN GIAM SAT

CÔNG TY TNHH DỆT MAY XIANG FU

Bình Phước 10-12 triệu 15/08/2024