CÔNG TY TNHH SAM WOON IND

CÔNG TY TNHH SAM WOON IND

Địa chỉ:Lô I2, I3, I5-1, KCN Minh Hưng - Hàn Quốc, P Minh Hưng, Tx Chơn Thành, Bình Phước

Điện thoại:0274.3644.990

Website:http://samwoonind.vn/

Công ty TNHH SAM WOON IND có 100% vốn đầu tư Hàn Quốc Ngành nghề : Dệt, nhuôm, in vải

Tài khoản xác thực
Công việc Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

QUẢN LÝ SẢN XUẤT

CÔNG TY TNHH SAM WOON IND

Bình Phước Trên 30 triệu 08/03/2024