Công ty TNHH Sung Ju Vina

Công ty  TNHH Sung Ju Vina

Địa chỉ:Lô A5, kcn Minh Hưng-Hàn Quốc, phường Minh Hưng, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

Điện thoại:02713 645 860

Website:

Công ty TNHH Sung Ju Vina Là công ty chuyên sản xuất và lắp ráp loa, thiết bị âm thanh 100% vốn đầu tư Hàn Quốc

Tài khoản xác thực
Công việc Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

Phó tổng giám đốc

Công ty TNHH Sung Ju Vina

Bình Phước Trên 30 triệu 16/02/2024

Giám đốc chất lượng xưởng 1

Công ty TNHH Sung Ju Vina

Bình Phước Trên 30 triệu 16/02/2024

Giám đốc kinh doanh

Công ty TNHH Sung Ju Vina

Bình Phước Trên 30 triệu 16/02/2024

Giám đốc sản xuất xưởng 1

Công ty TNHH Sung Ju Vina

Bình Phước Trên 30 triệu 16/02/2024

Giám đốc kho vật tư

Công ty TNHH Sung Ju Vina

Bình Phước Trên 30 triệu 16/02/2024

Giám đốc sản xuất xưởng 2

Công ty TNHH Sung Ju Vina

Bình Phước Trên 30 triệu 16/02/2024

Giám đốc thu mua

Công ty TNHH Sung Ju Vina

Bình Phước Trên 30 triệu 16/02/2024

Giám đốc tài chính

Công ty TNHH Sung Ju Vina

Bình Phước Trên 30 triệu 16/02/2024

Giám đốc phòng kỹ thuật xưởng 1

Công ty TNHH Sung Ju Vina

Bình Phước Trên 30 triệu 16/02/2024

Giám đốc Chất Lượng

Công ty TNHH Sung Ju Vina

Chơn Thành Trên 30 triệu 19/02/2024