Công ty TNHH Shyang Ying

Công ty TNHH Shyang Ying

Địa chỉ:Lô B1-B12 và E1- E12, lô A2-A5 KCN Đồng Xoài II, phường Tiến Thành, Thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Điện thoại:0357100993

Website:

Công Ty TNHH Shyang Ying Sản xuất gia công các loại giày và bán thành phẩm

Tài khoản xác thực
Công việc Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

Quản lý sản xuất

Công ty TNHH Shyang Ying

Bình Phước Thoả thuận 20/03/2024

Quản lý hành chính

Công ty TNHH Shyang Ying

Bình Phước 15-20 triệu 25/04/2024

Nhân viên kỹ thuật khuôn mẫu

Công ty TNHH Shyang Ying

Bình Phước 15-20 triệu 25/04/2024

Kỹ thuật viên đế giày

Công ty TNHH Shyang Ying

Bình Phước 15-20 triệu 25/04/2024

Quản lý kinh doanh

Công ty TNHH Shyang Ying

Bình Phước 12-15 triệu 25/04/2024

Chuyên gia thiết kế

Công ty TNHH Shyang Ying

Bình Phước 15-20 triệu 25/04/2024

Quản lý thu mua

Công ty TNHH Shyang Ying

Bình Phước 20-25 triệu 25/04/2024

Nhân viên phát triển mẫu

Công ty TNHH Shyang Ying

Bình Phước 15-20 triệu 25/04/2024

Kỹ thuật viên sản xuất giày

Công ty TNHH Shyang Ying

Bình Phước 15-20 triệu 25/04/2024

Lao động kỹ thuật sản xuất giày

Công ty TNHH Shyang Ying

Bình Phước 12-15 triệu 15/04/2024