Chi nhánh công ty TNHH nông nghiệp Huy Thắng

Chi nhánh công ty TNHH nông nghiệp Huy Thắng

Địa chỉ:Đội 4, ấp Dên Dên, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú tỉnh Bình Phước Việt Nam

Điện thoại:0379594121

Website:

Chuyên canh chuối cấy mô xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc

Tài khoản xác thực
Công việc Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

Chi nhánh công ty TNHH nông nghiệp...

Bình Phước Thoả thuận 25/06/2023

Chi nhánh công ty TNHH nông nghiệp...

Bình Phước Thoả thuận 25/06/2023