CÔNG TY TNHH V.I.P VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH V.I.P VIỆT NAM

Địa chỉ: 127 Nguyễn Giản Thanh, Phường An Khê, Quận Thanh Khê, Thành Phố Đà Nẵng, Việt Nam

Điện thoại:0842517957

Website: www.vipvietnam.vn

Trụ sở: 127 Nguyễn Giản Thanh, Phường An Khê, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng. Ngành nghề: Sản xuất, phân phối thực phẩm, nông sản, máy móc thiết bị, vật tư nông nghiệp dịch vụ kho vận logistics, xuất nhập khẩu. Web site: www.vipvietnam.vn

Tài khoản xác thực
Công việc Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN

CÔNG TY TNHH V.I.P VIỆT NAM

Bình Phước 15-20 triệu 28/02/2021

TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

CÔNG TY TNHH V.I.P VIỆT NAM

Bình Phước 15-20 triệu 28/02/2021

CHUYÊN VIÊN LƯƠNG/ ĐÀO TẠO/ PHÁP LÝ

CÔNG TY TNHH V.I.P VIỆT NAM

Bình Phước 10-12 triệu 28/02/2021