CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KAI RUI VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KAI RUI VIỆT NAM

Địa chỉ:Lô D1- D6, khu B, khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, Thị Trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

Điện thoại:0819459678

Website:

Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế

Tài khoản xác thực
Công việc Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

(Gấp) LAO ĐỘNG KỸ THUẬT

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KAI RUI VIỆT N...

Bình Phước Thoả thuận 25/03/2024

LAO ĐỘNG KỸ THUẬT

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KAI RUI VIỆT N...

Bình Phước Thoả thuận 25/03/2024

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KAI RUI VIỆT N...

Bình Phước 25-30 triệu 31/01/2024

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KAI RUI VIỆT N...

Bình Phước 25-30 triệu 25/01/2024