XƯỞNG SẢN XUẤT LINH KIỆN ĐIỆN TỬ TUẤN PHÁT

XƯỞNG SẢN XUẤT LINH KIỆN ĐIỆN TỬ TUẤN PHÁT

Địa chỉ:An Dương – P. Yên Phụ - Tây Hồ, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Điện thoại:

Website:

Sản xuất linh kiện điệnt tử

Tài khoản xác thực
Công việc Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

XƯỞNG SẢN XUẤT LINH KIỆN ĐIỆN TỬ T...

Bình Phước Thoả thuận 30/03/2018