Trung Tâm Ngoại Ngữ Aplus

Trung Tâm Ngoại Ngữ Aplus

Địa chỉ:Đường Trần Phú, kp Ninh Thịnh, tt Lộc Ninh, Bình Phước

Điện thoại:0907218089

Website:https://aplusflc.com

Doanh nghiệp Trung tâm Ngoại Ngữ Aplus được thành lập nhằm mục đích giảng dạy tiếng Anh từ kids đến IELTS.

Tài khoản xác thực
Công việc Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

(Gấp) Cần tuyển GV nước ngoài

Trung Tâm Ngoại Ngữ Aplus

Bình Phước Thoả thuận 30/03/2024