Siêu thị THE GOLD MART

Siêu thị THE GOLD MART

Địa chỉ:Tiến Thành, Đồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại:0271.3885.766

Website:

Tài khoản xác thực
Công việc Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

Tuyển nhân viên phục vụ

Siêu thị THE GOLD MART

Bình Phước Thoả thuận

Tuyển nhân viên giám sát

Siêu thị THE GOLD MART

Bình Phước Thoả thuận

Tuyển nhân viên bán hàng

Siêu thị THE GOLD MART

Bình Phước Thoả thuận

Tuyển Nhân viên thu ngân

Siêu thị THE GOLD MART

Bình Phước Thoả thuận 10/12/2018

Tuyển Nhân viên kho

Siêu thị THE GOLD MART

Bình Phước Thoả thuận 10/12/2018

Tuyển Nhân viên kế toán

Siêu thị THE GOLD MART

Bình Phước Thoả thuận 10/12/2018

Tuyển Nhân viên tạp vụ

Siêu thị THE GOLD MART

Bình Phước Thoả thuận 10/12/2018

Tuyển Nhân viên bảo vệ

Siêu thị THE GOLD MART

Bình Phước Thoả thuận 10/12/2018

Tuyển Trưởng nhóm IT

Siêu thị THE GOLD MART

Bình Phước Thoả thuận 10/12/2018

Tuyển Trưởng phòng hành chính nhâ...

Siêu thị THE GOLD MART

Bình Phước Thoả thuận 10/12/2018