Giò Chả Quang Long

Giò Chả Quang Long

Địa chỉ:204 Đ. Nguyễn Tất ThànhThác Mơ, Phước Long, Bình Phước Tại địa chỉ này

Điện thoại:03385387416

Website:

Cơ sở Kinh Doanh Vừa Và Nhỏ

Tài khoản xác thực
Công việc Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

Giò Chả Quang Long

Bình Phước 5-7 triệu 30/04/2021