Cửa hàng PNJ - chi nhánh Chơn Thành

Cửa hàng PNJ - chi nhánh Chơn Thành

Địa chỉ:Số 61, Quốc lộ 13, KP 2, Thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

Điện thoại:0779618780

Website:

Tài khoản xác thực
Công việc Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

Thợ nữ trang

Cửa hàng PNJ - chi nhánh Chơn Thành

Bình Phước Thoả thuận 08/10/2022

Nhân viên an ninh

Cửa hàng PNJ - chi nhánh Chơn Thành

Bình Phước Thoả thuận 08/10/2022

Cửa hàng trưởng

Cửa hàng PNJ - chi nhánh Chơn Thành

Bình Phước 10-12 triệu 08/10/2022

Tư vấn viên

Cửa hàng PNJ - chi nhánh Chơn Thành

Bình Phước Thoả thuận 08/10/2022

Kế toán cửa hàng

Cửa hàng PNJ - chi nhánh Chơn Thành

Bình Phước Thoả thuận 08/10/2022

Thủ quỹ

Cửa hàng PNJ - chi nhánh Chơn Thành

Bình Phước Thoả thuận 08/10/2022