Cty TNHH MTV Sản xuất Thương mại và dịch vụ Khôi Minh

Cty TNHH MTV Sản xuất Thương mại và dịch vụ Khôi Minh

Địa chỉ:KCN Minh Hưng-Hàn Quốc, Minh Hưng, Chơn Thành, Bình Phước

Điện thoại:0886966739

Website:

Tuyển lao động Việt Nam vào làm việc tại vị trí lao động người nước ngoài

Tài khoản xác thực
Công việc Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

Quản lý Kinh Doanh

Cty TNHH MTV Sản xuất Thương mại v...

Bình Phước Trên 30 triệu 24/01/2024

Quản Lý Xưởng Dệt

Cty TNHH MTV Sản xuất Thương mại v...

Bình Phước 25-30 triệu 24/01/2024