Cty SUWOO

Cty SUWOO

Địa chỉ:Lô C7, KCN Minh Hưng- Hàn Quốc, xã Minh Hưng

Điện thoại:02713645442

Website:

SX chất trợ cho ngành dệt nhuộm

Tài khoản xác thực
Công việc Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

Cty SUWOO

Bình Phước 10-12 triệu 08/11/2022

Cty SUWOO

Bình Phước 10-12 triệu 10/11/2022