CÔNG TY TNHH YANGTZE RIVER WOODS

CÔNG TY TNHH YANGTZE RIVER WOODS

Địa chỉ:Tổ 8, Ấp 3, Xã Nha Bích, Thị xã Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

Điện thoại:0937.010405

Website:

Lĩnh vực kinh doanh/hoạt động: Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ

Tài khoản xác thực
Công việc Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

KỸ THUẬT VIÊN MÀI LƯỠI CƯA

CÔNG TY TNHH YANGTZE RIVER WOODS

Bình Phước Thoả thuận 08/07/2024

KỸ THUẬT VIÊN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ...

CÔNG TY TNHH YANGTZE RIVER WOODS

Bình Phước Thoả thuận 08/07/2024

KỸ THUẬT VIÊN LÒ SẤY

CÔNG TY TNHH YANGTZE RIVER WOODS

Bình Phước Thoả thuận 08/07/2024