Công ty TNHH Việt Nam Newish Textile

Công ty TNHH Việt Nam Newish Textile

Địa chỉ:Lô C6-C8, KCN Minh Hưng Hàn Quốc, Phường Minh Hưng, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

Điện thoại:02713644001

Website:

Công ty chuyên Sản xuất các sản phẩm may mặc như sản xuất, gia công các loại giây dây bằng dệt đàn hồi và không đàn hồi như: dây đai, băng viền, dải băng trang trí.

Tài khoản xác thực