CÔNG TY TNHH T.M VINA

CÔNG TY TNHH T.M VINA

Địa chỉ:Lô H1-1, H1-2 và H2, KCN Minh Hưng - Hàn Quốc, Phường Minh Hưng, Thị xã Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước

Điện thoại:02713645096

Website:

Công ty đi vào hoạt động năm 2007 với 100% vốn đầu tư nước ngoài, ngành sản xuất là nhuộm vải

Tài khoản xác thực