Công ty TNHH SX TM Tân Việt Hàn

Công ty TNHH SX TM Tân Việt Hàn

Địa chỉ:Lô A4 KCN Minh Hưng - HQ, Chơn Thành, Bình Phước

Điện thoại:0984251601

Website:newviethan.com

Sản xuất vật liệu từ Composite

Tài khoản xác thực
Công việc Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

Công ty TNHH SX TM Tân Việt Hàn

Bình Phước 5-7 triệu 30/04/2021