CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NGUYÊN LIỆU BAO BÌ NHỰA VIỆT FILM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NGUYÊN LIỆU BAO BÌ NHỰA VIỆT FILM

Địa chỉ: Xã La Phù - Huyện Hoài Đức - Hà Nội, Xã La Phù, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Điện thoại:

Website:

Tài khoản xác thực
Công việc Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

NAM NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI N...

Bình Phước Thoả thuận 08/03/2018

NAM CÔNG NHÂN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI N...

Bình Phước Thoả thuận 08/03/2018