CÔNG TY TNHH PLASTIC FURNITURE RENTAI

CÔNG TY TNHH PLASTIC FURNITURE RENTAI

Địa chỉ:Lô 5 và Lô 12, Cụm B6, Khu Công nghiệp Đồng Xoài III, Xã Tiến Hưng, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

Điện thoại:0988328829

Website:

CÔNG TY TNHH PLASTIC FURNITURE RENTAI là công ty chuyên sản xuất thùng giấy - thùng carton, bao bì .

Tài khoản xác thực