Công ty TNHH Nông Nghiệp Ngũ Thường

Công ty TNHH Nông Nghiệp Ngũ Thường

Địa chỉ:Thạch Màng, Tân Lợi, Đồng Phú, Bình Phước

Điện thoại:0899958852

Website:nguthuong.com

Là công ty thành viên của Công Ty CP Kỹ Thuật Xây Dựng Ngũ Thường, chuyên mảng Nông nghiệp, Năng lượng, Kỹ thuật.

Tài khoản xác thực