Công ty TNHH MTV Hải Biên

Công ty TNHH MTV Hải Biên

Địa chỉ:Số 827, QL 14, Tân Bình, Đồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại:0271.3885.766

Website:

Công ty sản xuất, chế biền Gỗ

Tài khoản xác thực
Công việc Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

Lao động phổ thông

Công ty TNHH MTV Hải Biên

Bình Phước 5-7 triệu 30/11/2021