CÔNG TY TNHH MTV C&T VINA

CÔNG TY TNHH MTV C&T VINA

Địa chỉ:Lô G3-2,G4-2,G5,G6,K4-2,K5,K6 Kcn Minh Hưng-Hàn Quốc, Phường Minh Hưng, Thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

Điện thoại:0271 3645993

Website:

Công ty được thành lập năm 2006. Vốn 100% nước ngoài. Ngành nghề kinh doanh: Dệt, nhuộm.

Tài khoản xác thực
Công việc Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

TUYỂN GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ

CÔNG TY TNHH MTV C&T VINA

Bình Phước Trên 30 triệu 12/05/2024

TUYỂN DỤNG TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY TNHH MTV C&T VINA

Bình Phước Trên 30 triệu 10/03/2024