CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SƠN KIM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SƠN KIM

Địa chỉ:TỔ 5, ẤP 4, XÃ NHA BÍCH, HUYỆN CHƠN THÀNH, TỈNH BÌNH PHƯỚC

Điện thoại:0918751390

Website:

cÔNG TY CHUYỂN SẢN XUẤT PHÂN BÓN HỮU CƠ VÀ CHẾ BIẾN MỦ CAO SU

Tài khoản xác thực
Công việc Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

Trưởng phòng nhân sự

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XU...

Bình Phước 15-20 triệu 30/06/2022

Kế toán trưởng

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XU...

Bình Phước 15-20 triệu 30/06/2022

Tuyển quản lý, điều hành sản xuất

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XU...

Bình Phước Thoả thuận 31/05/2022