Công ty TNHH Môi trường Cao Gia Quý

Công ty TNHH Môi trường Cao Gia Quý

Địa chỉ:Bình Phước

Điện thoại:02713885766

Website:

Tài khoản xác thực
Công việc Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

Nhân viên bảo vệ

Công ty TNHH Môi trường Cao Gia Quý

Bình Phước 5-7 triệu 30/05/2022

Nhân viên Cơ, điện

Công ty TNHH Môi trường Cao Gia Quý

Bình Phước 7-10 triệu 30/05/2022

Công nhân sản xuất

Công ty TNHH Môi trường Cao Gia Quý

Bình Phước 7-10 triệu 30/05/2022

Kỹ sư môi trường

Công ty TNHH Môi trường Cao Gia Quý

Bình Phước 10-12 triệu 30/05/2022