CÔNG TY TNHH LINH KIỆN CƠ KHÍ SUNTECH

CÔNG TY TNHH LINH KIỆN CƠ KHÍ SUNTECH

Địa chỉ:LÔ B1-E KCN BECAMEX-BÌNH PHƯỚC PHƯỜNG MINH THÀNH THỊ XÃ CHƠN THÀNH TỈNH BÌNH PHƯỚC

Điện thoại:0388996262

Website:

SẢN XUẤT VÒNG ĐỆM NHỰA, CHI TIẾT KIM LOẠI ỐNG,NẮP,ĐẾ

Tài khoản xác thực