CÔNG TY TNHH KAIDI ELECTRICAL INTERNATIONAL VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH KAIDI ELECTRICAL INTERNATIONAL VIỆT NAM

Địa chỉ:Lô A23-A, Khu Công Nghiệp Becamex – Bình Phước, Phường Minh Thành, Thị xã Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

Điện thoại:0377034808

Website:

Công ty thành lập năm 2021 tại Khu Công Nghiệp Becamex – Bình Phước. Hoạt động chính trong lĩnh vực Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại

Tài khoản xác thực