CÔNG TY TNHH HAN-A VINA

CÔNG TY TNHH HAN-A VINA

Địa chỉ:Lô F10-F11 KCN Minh Hưng - Hàn Quốc, Phường Minh Hưng, Thị xã Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước

Điện thoại:0974080553

Website:hanavina.com.vn

Công ty chuyên về sản xuất lưới đánh cá và dây thừng, 100% vốn đầu tư Hàn Quốc

Tài khoản xác thực
Công việc Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

Tuyển dụng Tổng Giám đốc

CÔNG TY TNHH HAN-A VINA

Bình Phước Trên 30 triệu 15/04/2024

Tuyển dụng Quản đốc xưởng

CÔNG TY TNHH HAN-A VINA

Bình Phước Trên 30 triệu 25/05/2024

Tuyển dụng Giám đốc

CÔNG TY TNHH HAN-A VINA

Bình Phước Trên 30 triệu 25/05/2024

Tuyển dụng Phó Giám đốc

CÔNG TY TNHH HAN-A VINA

Chơn Thành Trên 30 triệu 10/02/2024