CÔNG TY TNHH GIẤY YUAN DO GREEN VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH GIẤY YUAN DO GREEN VIỆT NAM

Địa chỉ:Lô C2-C13, KCN Đồng Xoài 2, Tiến Thành , Đồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại:0973542539

Website:

Chuyên sản xuất bìa carton các loại : 1. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa. 2. Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu. 3. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn (không thành lập cơ sở bán buôn) và quyền phân phối bán lẻ (không thành lập cơ sở bán lẻ) .

Tài khoản xác thực