công ty TNHH DMR

công ty TNHH DMR

Địa chỉ:KCN Becamex- Minh Thành, Chơn Thành, Bình Phước

Điện thoại:02713640124

Website:

ccc

Tài khoản xác thực
Công việc Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

tuyển quản lý sản xuất

công ty TNHH DMR

Bình Phước Thoả thuận 20/06/2022