CÔNG TY TNHH DỆT MAY JYULONG

CÔNG TY TNHH DỆT MAY JYULONG

Địa chỉ:Lô A6.1, A6.2, A6.3, A6.5, A6.6 và A6.7 KCN Chơn Thành 1, KP 2, Phường Thành Tâm, Thị xã Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

Điện thoại:0274566566

Website:

Công ty thành lập năm 2023 chuyên Sản xuất gia công dệt các loại vải, may quần áo các loại.

Tài khoản xác thực
Công việc Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

NHÀ QUẢN LÝ - TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY TNHH DỆT MAY JYULONG

Bình Phước Trên 30 triệu 10/04/2024

LAO ĐỘNG KỸ THUẬT - NHÂN VIÊN KỸ T...

CÔNG TY TNHH DỆT MAY JYULONG

Bình Phước 15-20 triệu 10/04/2024

LAO ĐỘNG KỸ THUẬT - NHÂN VIÊN KỸ T...

CÔNG TY TNHH DỆT MAY JYULONG

Bình Phước 15-20 triệu 10/04/2024