CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP HAO SI BÌNH PHƯỚC

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP HAO SI BÌNH PHƯỚC

Địa chỉ:LÔ 30, CỤM A4, KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG XOÀI 3, XÃ TIẾN HƯNG, THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI, BÌNH PHƯỚC

Điện thoại:0336327753

Website:

Công ty TNHH Công nghiệp Hao Si Bình Phước được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, mã số doanh nghiệp: 3801242895. Đăng ký lần đầu ngày 31 tháng 12 năm 2020 bởi Phòng đăng ký kinh doanh của Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước. Ngành nghề kinh doanh: Nhà máy sản xuất, gia công các loại mực in. Công ty TNHH Công nghiệp Hao Si Bình Phước thuê đất tại Khu công nghiệp Đồng Xoài III từ bên Công ty Cổ phần đầu tư kinh doanh nhà Bình Phước theo hợp đồng thuê đất số 19/HĐTĐ/KCNĐXIII.2020 Địa chỉ: Lô 30, cụm A4, đường số 3B, Khu công nghiệp Đồng Xoài III, xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, Việt Nam

Tài khoản xác thực