CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP HAO SI BÌNH PHƯỚC

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP HAO SI BÌNH PHƯỚC

Địa chỉ:LÔ 30, CỤM A4, KHU CÔNG NGHIỆP ĐỒNG XOÀI 3, XÃ TIẾN HƯNG, THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI, BÌNH PHƯỚC

Điện thoại:02713833355

Website:

CÔNG TY CHUYÊN SẢN XUẤT MỰC IN LỤA, IN ĐẾ GIÀY, CÁC LOẠI DUNG MÔI

Tài khoản xác thực
Công việc Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

TUYỂN DỤNG GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP HAO SI BÌ...

Bình Phước Thoả thuận 11/07/2024

TUYỂN PHÓ TỎNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP HAO SI BÌ...

Bình Phước Thoả thuận 03/07/2024