CÔNG TY TNHH CÔNG NGHÊ ĐẠI ĐÔNG PHƯƠNG VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHÊ ĐẠI ĐÔNG PHƯƠNG VIỆT NAM

Địa chỉ:Lô E3, E4 (Một Phần Nx-E), Đường D1, D4, Cụm Công Nghiệp Tân Tiến 2, Ấp Thái Dũng, Xã Tân Tiến, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

Điện thoại:0333713793

Website:

công ty chuyên sản xuất ghế xoay văn phòng.với quy mô 800 đến hơn 1.000 công nhân viên.

Tài khoản xác thực