CÔNG TY TNHH CHUANGYUAN VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH CHUANGYUAN VIỆT NAM

Địa chỉ:Lô E4, 1 phần lô E5, KCN Nam Đồng Phú, Xã Tân Lập, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

Điện thoại:0966044282

Website:

Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Sản xuất sổ sách, bìa rời, an-bum, lịch và các đồ dùng văn phòng phẩm tương tự

Tài khoản xác thực