Công ty TNHH Chăn nuôi Hòa Phước

Công ty TNHH Chăn nuôi Hòa Phước

Địa chỉ:Tổ 02, Ấp Đồng Dầu, xã Minh Đức, huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước

Điện thoại:+84989260447

Website:

Công ty TNHH Chăn nuôi Hòa Phước là một trong các công ty thuộc sở hửu của Công ty Cổ phần phát triển Chăn nuôi Hòa Phát - Thuộc Tập đoàn Hòa Phát; Hiện nay lĩnh vực hoạt động của Công ty là chăn nuôi Heo.

Tài khoản xác thực
Công việc Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

(Gấp) Thông báo tuyển dụng kế toán

Công ty TNHH Chăn nuôi Hòa Phước

Bình Phước Thoả thuận 15/04/2021

(Gấp) Thông báo tuyển dụng kế toán

Công ty TNHH Chăn nuôi Hòa Phước

Bình Phước Thoả thuận 18/03/2021