Công ty TNHH cao su Thuận Lợi

Công ty TNHH cao su Thuận Lợi

Địa chỉ:Số 827, QL 14, Tân Bình, Đồng Xoài, Bình Phước

Điện thoại:0271.3885.766

Website:

Tài khoản xác thực
Công việc Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

Nhân viên quản lý chất lượng

Công ty TNHH cao su Thuận Lợi

Bình Phước 7-10 triệu 31/12/2021

Nhân viên bảo vệ

Công ty TNHH cao su Thuận Lợi

Bình Phước 5-7 triệu 31/12/2021

Nhân viên sữa chữa xe

Công ty TNHH cao su Thuận Lợi

Bình Phước 12-15 triệu 31/12/2021

Nhân viên cơ khí, điện công nghiệp

Công ty TNHH cao su Thuận Lợi

Bình Phước 7-10 triệu 31/12/2021

Tuyển dụng lao động phổ thông

Công ty TNHH cao su Thuận Lợi

Bình Phước 7-10 triệu 31/12/2021