CÔNG TY TNHH BEESCO VINA

CÔNG TY TNHH BEESCO VINA

Địa chỉ:KCN CHƠN THÀNH 2. PHƯỜNG THÀNH TÂM. TX CHƠN THÀNH, TỈNH BÌNH PHƯỚC

Điện thoại:02713691100

Website:

Công ty TNHH Beesco Vina Trụ sở chính nằm ở Khu công nghiệp Chơn Thành 2 Là công ty với ngành nghề sản xuất giày asics thương hiệu, xuất khẩu 100%

Tài khoản xác thực